top of page
Ostrzeżenie prawne


JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS, o numerze NIF / CIF 08793641M, adres Cuesta Del Rey, 14, 28814 - Daganzo De Arriba (Madryt), nie może ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z nieprawidłowego, niewłaściwego lub nielegalnego wykorzystania informacji, które pojawiają się w strony internetowe www.jmigcerrajeros.com
W granicach określonych prawem www.jmigcerrajeros.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z braku prawdziwości, integralności, aktualności i precyzji danych lub informacji zawartych na jej stronach internetowych.
Treści i informacje nie są wiążące dla www.jmigcerrajeros.com ani nie stanowią opinii, porad ani porad prawnych jakiegokolwiek rodzaju, ponieważ jest to jedynie usługa oferowana w celach informacyjnych i informacyjnych.
Strony internetowe www.jmigcerrajeros.com mogą zawierać łącza (linki) do innych stron osób trzecich, nad którymi www.jmigcerrajeros.com nie ma kontroli. Dlatego www.jmigcerrajeros.com nie ponosi odpowiedzialności za treści, które mogą pojawić się na stronach osób trzecich.
Teksty, obrazy, dźwięki, animacje, oprogramowanie i inne treści zawarte w tej witrynie są wyłączną własnością www.jmigcerrajeros.com lub jej licencjodawców. Wszelkie czynności związane z transmisją, dystrybucją, przydziałem, powielaniem, przechowywaniem lub całościowym lub częściowym publicznym przekazem muszą mieć wyraźną zgodę www.jmigcerrajeros.com.
Podobnie, aby uzyskać dostęp do niektórych usług oferowanych za pośrednictwem witryny www.jmigcerrajeros.com, należy podać pewne dane osobowe. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych poinformować, że poprzez
Wypełniając te formularze, Twoje dane osobowe zostaną włączone i będą przetwarzane w plikach JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS w celu świadczenia i oferowania naszych usług oraz informowania Cię o ulepszeniach strony internetowej. Podobnie informujemy Cię o możliwości skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, anulowania i sprzeciwu wobec Twoich danych osobowych, bezpłatnie pocztą elektroniczną na adres jmigcerrajeros@outlook.com lub na adres Cuesta Del Rey, 14, 28814 - Daganzo From Powyżej (Madryt).

 

bottom of page