top of page
CERTYFIKAT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
CERTIFICADO_DE_PROTECCION_DE_DATOS_AÑO_H

Niniejszy Certyfikat wskazuje, że Grupo Ático34 SL dokonało dostosowania ochrony danych dla JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS, o numerze CIF/NIF 08793641M, wymagane przez obowiązujące prawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych oraz zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu (UE ) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.
Jednocześnie oświadczamy, że dane osobowe naszych klientów zostały zebrane zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu i są przechowywane w zbiorze będącym własnością JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS, z siedzibą pod adresem: Cuesta Del Rey , 14, CP 28814 - Daganzo de Arriba (Madryt).
Zgodnie z poprzednią ustawą użytkownik ma możliwość skorzystania z prawa dostępu, sprostowania, anulowania, sprzeciwu, ograniczenia i przenoszenia danych pod adresem podanym w poprzednim akapicie.

 

Grupo Ático34 SL oświadcza, że świadczy następujące usługi:
• Przygotuj rejestr działań leczniczych i odpowiedni raport z analizy ryzyka.
• Przygotowanie Dokumentu Zabezpieczenia.
• Dostarczenie umów do podpisania z pracownikami i organizacjami zewnętrznymi oraz zgód klientów.
• Dostarczanie odpowiedzi na korzystanie przez klientów z prawa dostępu, sprostowania, anulowania, sprzeciwu, ograniczenia i przenoszenia.
• Analiza systemów informatycznych JOSE MANUEL IBAÑEZ GONZALEZ - JMIG CERRAJEROS.
Niniejszy certyfikat jest ważny tak długo, jak przestrzegane są procedury określone w dokumentacji.
dostarczone przez Grupo Ático34 SL lub nie jest zawieszone ani wycofane przez nasz podmiot.

 

W Daganzo De Arriba, 19 maja 2018 r.
 

bottom of page